Om os

Vi bor på et ”husmandssted” med tilhørende 10 tdr. land. Et husmandssted som blev udstykket fra præstegården i Brændekilde i 1927.
Vi købte ejendommen i 1987 og omlagde til økologi i 1992.

Vi har forpagtet en del jord og græsningsarealer af Odense kommune. I alt driver/passer vi ca. 100 tønder land.

Vi har en alsidig husdyrproduktion bestående af 12 moderdyr af racen Hereford. 25 moderfår af racen texel og lidt krydset race mellem texel og friser. Vædderen er af racen texel. Derudover har vi En mindre fjerkræsproduktion bestående af ænder, gæs og kyllinger.

Hvorfor økologi…

En nærliggende tanke, når der er for meget nitrat i ens drikkevand. I 1992 blev vi af Odense kommune gjort opmærksom på, at vores egen vandbrønd var forurenet af for højt indhold af nitrat.

Vi opsagde forpagtningsaftalen og startede omlægningen. Jorden omkring gården blev opdelt i græsfold og korndyrkning. Vi indkøbte et par får, nogle kyllinger og gæs til husbehov.

Høns havde vi i forvejen. Lidt efter lidt blev produktionen større. Vi begyndte at producere flere og flere kyllinger og gæs pga. efterspørgslen. Senere blev der indkøb en sortbroget tyrekalv.

I dag driver vi gården på deltid. Vi er begge hjemmearbejdende som familieplejere. Vi har forpagtet en del jord og græsningsarealer af Odense kommune. I alt driver/passer vi ca. 100 tdl.

Vi modertager Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordel for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevare

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er sikret en god naturpleje af arealerne.